Потърсете решения на проблема и направете Вашия здравен план!

Уважаеми пациенти,
„Медикабилис“ не работи с НЗОК!  Всички процедури, консултации и манипулации се заплащат по ценоразпис на лечебното заведение.

Кардиология

Специалността обхваща диагностика и лечение на всички
заболявания на сърдечно-съдовата система. Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се
окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед, диагностика, предписване на лечение – 90лв.

Първичен кардиологичен преглед + Ехокардиография – 150лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Осигуряване на траен венозен периферен достъп (поставяне на абокат) – 50лв.

Венозна инфузия до 30 минути – 50лв.

Венозна инфузия за всеки следващи 30 минути – 50лв.

Измерване на кръвно налягане – 25лв.

Електрокардиограма (ЕКГ) и отчитане на резултат от нея – 30лв.

Поставяне на холтер и отчитане на резултат от холтер-изследване – 100лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

Хирургия

Специалността се занимава с оценката и оперативното лечение на различни заболявания и травми по цялото човешко тяло. Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед, диагностика, предписване на лечение – 90лв.

Първичен хирургичен преглед + Ехография – 135лв.

Мамологичен преглед + Ехографско изследване на гърда – 135лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен хирургичен преглед /контролен/ по назначение от лекаря + Ехография – 100лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Ехографско изследване на коремни органи – 60лв.

Ехографско изследване на органи в малкия таз – 60лв.

Ехографско изследване на гърда – 60лв.

Ехографско изследване на щитовидна жлеза – 60лв.

Осигуряване на траен венозен периферен достъп (поставяне на абокат) – 50лв.

Венозна инфузия до 30 минути – 50лв.

Венозна инфузия за всеки следващи 30 минути – 50лв.

Локална анестезия за лечение на болката – 50лв.

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция – 25лв.

Поставяне на венозна инжекция – 40лв.

Малки рани, хирургична обработка – 50лв.

Малки рани, първичeн шев – 60лв.

Малки рани, изрязване и шев – 70лв.

Голема рани или няколко малки – хирургична обработка – 100лв.

Големи рани, първичeн шев- 100лв.

Големи рани, изрязване и шев – 100лв.

Отстраняване на конци, малка рана – 50лв.

Отстраняване на конци, голяма рана. – 65лв.

Инцизия на меки тъкани – 75лв.

Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания – 250лв.

Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж – 50лв.

Диагностична пункция при повърхнистни кисти и абсцеси – 75лв.

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия – 50лв.

Компресивна превръзка (неспецифична) при венозна язва – 80лв.

Компресивна превръзка (специфична, малка 5х10 см) при венозна язва – 110лв.

Компресивна превръзка (специфична, средна 10х10 см) при венозна язва – 120лв.

Компресивна превръзка (специфична, голяма 15х15 см) при венозна язва – 150лв.

Компресивна превръзка (специфична, много голяма 20х20 см и повече) при венозна язва – 250лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

В цената на хирургичната обработка и превръзките не е калкулирана стойността на вложените консумативи и медикаменти.

Стойността на неупоменати дейности и услуги се договаря допълнително!!!

Съдова хирургия

Специалността е насочена към диагностика и лечение на
заболявания на кръвоносните съдове (вени и артерии).
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед, диагностика, предписване на лечение – 90лв.

Първичен преглед от съдов хирург /локален статус/ + Доплерсонография един съдов басейн – 135лв.

Първичен преглед от ортопед – 90лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед от съдов хирург /контролен/ по назначение от лекаря + Доплерсонография един съдов басейн – 100лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Първичен преглед от съдов хирург /локален статус/ + Изследване с BlueDop – 150лв.

Вторичен преглед от съдов хирург /локален статус/ + Изследване с BlueDop – 115лв.

Изследване с апаратура BlueDop – 75лв.

Ехографско изследване на коремни органи – 60лв.

Доплеросонография на периферна артериална система на горни крайници – 60лв.

Доплеросонография на периферна артериална система на долни крайници – 60лв.

Доплеросонография на периферна венозна система на горни крайници – 60лв.

Доплеросонография на периферна венозна система на долни крайници – 60лв.

Осигуряване на траен венозен периферен достъп (поставяне на абокат) – 50лв.

Венозна инфузия до 30 минути – 50лв.

Венозна инфузия за всеки ледващи 30 минути – 50лв.

Локална анестезия за лечение на болката – 50лв.

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция – 25лв.

Поставяне на венозна инжекция – 40лв.

Малки рани, хирургична обработка – 50лв.

Малки рани, първичeн шев – 60лв.

Малки рани, изрязване и шев – 70лв.

Голема рани или няколко малки – хирургична обработка – 100лв.

Големи рани, първичeн шев – 100лв.

Големи рани, изрязване и шев – 100лв.

Отстраняване на конци, малка рана – 50лв.

Отстраняване на конци, голяма рана – 65лв.

Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж – 50лв.

Диагностична пункция при повърхнистни кисти и абсцеси – 75лв.

Компресивна превръзка (неспецифична) при венозна язва – 80лв.

Компресивна превръзка (специфична, малка 5х10 см) при венозна язва – 110лв.

Компресивна превръзка (специфична, средна 10х10 см) при венозна язва – 120лв.

Компресивна превръзка (специфична, голяма 15х15 см) при венозна язва – 150лв.

Компресивна превръзка (специфична, много голяма 20х20 см и повече) при венозна язва – 250лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

Изготвяне на индивидуален план за специфичен хранителен режим – 90лв.

В цената на хирургичната обработка и превръзките не е калкулирана стойността на вложените консумативи и медикаменти

Стойността на неупоменати дейности и услуги се договаря допълнително!!!

Урология

Специалността се занимава с диагностика, лечение и профилактика на болестите на мъжката и женската отделителна система, както и на мъжката полова система.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен урологичен преглед – 90лв.

Урологичен преглед с урофлоуметрия – 140лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Ехографско изследване на коремни органи – 60лв.

Ехографско изследване на органи в малкия таз – 60лв

Шок-уейв магнитно-лазерна терапия (5 процедури) – 950лв.

Шок-уейв магнитно-лазерна терапия (10 процедури) – 1500лв.

Венозна инфузия до 30 минути – 50лв.

Венозна инфузия за всеки ледващи 30 минути – 50лв.

Локална анестезия за лечение на болката – 50лв.

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция – 25лв.

Поставяне на венозна инжекция – 40лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

Ендокринология

Специалността изучава ендокринната система, която е отговорна за контролирането на хормоните. Те от своя страна регулират метаболизма, дишането, растежа, възпроизводството, сетивността и движенията.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед, диагностика, предписване на лечение – 90лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Изследване с апаратура BlueDop – 75лв.

Ехографско изследване на коремни органи – 60лв.

Ехографско изследване на органи в малкия таз – 60лв.

Ехографско изследване на гърда – 60лв.

Ехографско изследване на щитовидна жлеза – 60лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

Изготвяне на индивидуален план за специфичен хранителен режим – 90лв.

Групова презентация за специфичен хранителен режим (група до 8 души) / на пациент – 40лв.

Ортопедия и травматология

Ортопедията включва профилактика, диагностика, лечение на деформации и функционални нарушения на опорно-двигателния апарат.
Травматологията изучава нараняванията и свързаните с тях
заболявания, разработва методи за лечение и профилактика на травмите.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед от ортопед – 90лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Шок-уейв магнитно-лазерна терапия (5 процедури) – 950лв.

Шок-уейв магнитно-лазерна терапия (10 процедури) – 1500лв.

Нервни болести

Неврологията изучава проблемите на централната, периферната и вегетативната нервна система, както и на органите, свързани с нея.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед, диагностика, предписване на лечение – 90лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Доплеросонография на магистрални мозъчни артерии (екстракраниална) – 60лв.

Измерване на кръвно налягане – 25лв.

Електрокардиограма (ЕКГ) и отчитане на резултат от нея – 30лв.

Офталмология

Специалността представлява изследване на медицинските
състояния, свързани с очите и зрението ни.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

УНГ

Специалността изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.
Обърнете внимание на следните симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Онкология

Онкологията се занимава с диагностиката, лечението и
изследването на рака.
Обърнете внимание на следните общи симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Клинична хематология

Специалността изучава болестите на кръвта и кръвотворните органи, които могат да бъдат доброкачествени и злокачествени.
Обърнете внимание на следните общи симптоми, които могат да се окажат сигнал за проблем:

Първичен преглед от хематолог, диагностика, предписване на лечение – 100лв.

Вторичен преглед от хематолог – 60лв.

Консултативен преглед / второ мнение, диагностика, насоки за лечение – 150лв.

Вторичен преглед по назначение от лекаря – 60лв.

Вторичен преглед /контролен/ по желание на пациента – 75лв.

Ехографско изследване на коремни органи – 60лв.

Ехографско изследване на органи в малкия таз – 60лв.

Осигуряване на траен венозен периферен достъп (поставяне на абокат) – 50лв.

Венозна инфузия до 30 минути – 50лв.

Венозна инфузия за всеки ледващи 30 минути – 50лв.

Локална анестезия за лечение на болката – 50лв.

Поставяне на мускулна или подкожна инжекция – 25лв.

Поставяне на венозна инжекция – 40лв

Миелограма без разчитане – 100лв.

Разчитане на миелограма – 50лв.

Трепанобиопсия без хистологично изследване – 200лв.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания – 75лв.

В цената на трепанобиопсията и миелограмата не е калкулирана стойността на вложените консумативи и на хистологичното изследване!